PIGUŁA INFORMACYJNA

Inwestycja w zdrowie zawsze się opłaca!

Szukasz dobrej inwestycji? Wybierz lidera na polskim rynku zdrowia. Poprawiamy wyniki, realizujemy prognozowane cele i wypłacamy dywidendy – chcesz wiedzieć jak to robimy?

Dane finansowe

Pobierz Raport Roczny za rok 2017

Wpisz swój adres e-mail, na który otrzymasz
raporty Grupy NEUCA

Przejdź dalej
przewiń w dół

Pobierz Raport Roczny

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu dostarczenia bieżącego Raportu Inwestorskieg Grupy Neuca Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

 1. * - pole wymagane

O Grupie NEUCA

Jesteśmy polską firmą z 25-letnią historią, aktywną w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia. Dynamiczne działania na styku dziedzin farmaceutyczno-medycznych oraz inwestycje w startupy dają wyjątkowe możliwości rozwoju i budują optymistyczne perspektywy na przyszłość.

Zobacz film o Grupie NEUCA.
2017 r.
 • 6%

  dynamika

  7,48

  mld zł
  Przychody
  ze sprzedaży
 • -11%

  dynamika

  99

  mln zł
  zysk netto*
 • -9%

  dynamika

  126,6

  mln zł
  ebit*

* wyniki bez zdarzeń jednorazowych

Share in the pharmacy wholesale market ** 29,3%
Odsetek aptek w kraju, do których
NEUCA dostarcza leki
80%
Liczba magazynów 15
Liczba przychodni lekarskich
(marzec 2018)
64
Liczba produktów własnych w portfolio*** 460
Liczba ośrodków badań klinicznych 8

**udziały w 4Q 2017 r.

***liczba produktów na koniec grudnia 2017 r.

ZAPEWNIAMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ WSZYSTKIM
NIEZALEŻNYM APTEKOM W POLSCE

NEUCA uznaje niezależnych farmaceutów za filar rynku farmaceutycznego w Polsce. Uważamy, że niezależni farmaceuci są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom, wpływać na rozwój i stabilność rynku farmaceutycznego oraz właściwie kształtować i realizować politykę lekową państwa.

Siła Grupy NEUCA

Zapewniamy długofalowe bezpieczeństwo współpracy. Jesteśmy uczciwym partnerem — NEUCA nie ma i nie będzie mieć własnych aptek, by nigdy nie konkurować z niezależnymi aptekami. Budujemy bliskie i trwałe relacje, by na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby wszystkich niezależnych aptek w Polsce.

Grupa NEUCA jest liderem na rynku hurtu aptecznego, jednak nasza strategia od wielu lat pozwala rozwijać spółkę na wielu różnych płaszczyznach. Posiadamy marki własne, zaplecze logistyczne, własne media oraz aktywnie inwestujemy w nowe biznesy w szeroko pojętym rynku medycznym.

Zdrowa strategia

NEUCA jest jedną z tych spółek, które w swojej branży przodują w ciągłym wyznaczaniu nowych, ambitnych celów. Co roku podnosimy poprzeczkę we wszystkich obszarach naszej działalności i wypełniamy założone plany. Oprócz realizacji celów finansowych, systematycznie wdrażamy szereg ciekawych projektów z branży ochrony zdrowia, które otwierają przed nami nowe perspektywy rozwoju i wzbogacają naszą ofertę dla farmaceutów.

Nasza pozycja lidera na rynku hurtu aptecznego to w dużej mierze efekt ścisłych relacji i wsparcia udzielanego niezależnym aptekarzom oraz wiary w słuszność filozofii nieposiadania własnych aptek, czyli niekonkurowania z własnymi klientami. Centrum uwagi naszych działań skupia się właśnie na niezależnych aptekach. Staramy się wspierać je najlepiej w branży i podporządkowujemy temu wszystkie nasze działania.

Unikalne usytuowanie firmy na styku wielu dziedzin rynku zdrowia stwarza nam wyjątkowe możliwości do nieustannego podnoszenia jakości naszej oferty skierowanej do aptek. Znamy naszych klientów i wiemy, jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Dlatego w 2014 r. zdecydowaliśmy się na kolejny krok w rozwoju NEUCA: wyjście do pacjenta, który jest klientem apteki.

Podstawowedane finansowe

Jako jedna z nielicznych spółek, Grupa NEUCA od lat, co roku poprawia swoje wyniki finansowe. Na rosnącym rynku ochrony zdrowia, nasza przemyślana strategia zdaje egzamin i pozwala dzielić się coraz większym zyskiem.

* wyniki bez zdarzeń jednorazowych

Politykadywidendowa

Grupa NEUCA zgodnie z przyjęta polityką dywidendową przewiduje regularne wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i coroczny wzrost wartości dywidendy. Jesteśmy pewni naszej strategii, która prowadzi nas do sukcesu i chcemy się dzielić owocami naszej pracy, z akcjonariuszami, którzy nam zaufali.

Notowania akcji na tle WIG

Każdego roku NEUCA utwierdza swoją silną pozycję na rynku notując wzrost. Na tle WIG20 odnotowujemy wyższe wyniki i bardziej dynamiczny wzrost.

Maks. cena akcji NEUCA w okresie
kwiecień ’17 - marzec ‘18
396,00 zł
Min. cena akcji NEUCA w okresie
kwiecień ’17 - marzec ‘18
222,90 zł
Kapitalizacja NEUCA
na dzień 29.03.2018 r.
1 410 336 801,00 zł
Wskaźnik C/Z (29.03.2018 r.) 15,0
Wskaźnik C/Z bez zdarzeń jednorazowych (29.03.2018 r.) 14,2
Wskaźnik C/WK (29.03.2018 r.) 2,2
Średni wolumen transakcji w okresie
kwiecień ’17 - marzec ‘18
3 431,00 szt


Rekomendacje analityków

Akcje NEUCA są nieustannie analizowane i poddawane ocenie przez renomowanych analityków z zaufanych instytucji. Wydawane przez nich rekomendacje dla NEUCA świadczą o niezachwianej pozycji lidera na rynku zdrowia w Polsce.

Akcjonariat

Począwszy od 19.07.2018 r. kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) NEUCA S.A. wynosi 4 628295 zł, i dzieli sie na 4 628295 akcji o wartości 1 zł każda.

Akcjonariat według stanu na dzień 31.07.2018 r.

Media

Nasze działania są dostrzegane i szeroko komentowane przez media. Jesteśmy dużą spółką, która wpływa na polski rynek i wyznacza kierunek działań – sprawdź, co nowego napisano o NEUCA w branżowej prasie.

PAP 14.12.2018 PAP: NEUCA STARA SIĘ POPRAWIĆ ZYSK NETTO przejdź
Parkiet 05.12.2018 PARKIET: NEUCA PROPOZYCJĄ NA GRUDZIEŃ przejdź
Rzeczpospolita 03.12.2018 Rzeczpospolita: NEUCA w czołówce polskich firm przejdź
Puls Biznesu 15.11.2018 PULS BIZNESU: NEUCA URUCHAMIA BUYBACK przejdź
Parkiet 14.11.2018 PARKIET: SKUP AKCJI I POPRAWA WYNIKÓW NEUCA przejdź
Parkiet 03.11.2018 Parkiet: NEUCA propozycją na listopad przejdź
Gazeta Wyborcza 26.10.2018 Gazeta Wyborcza: NEUCA farmaceutycznym potentatem przejdź
Gazeta Giełdy Parkiet 24.10.2018 Parkiet: Atrakcyjny kurs NEUCA przejdź
Sii 23.10.2018 Sii: NEUCA dla długodystansowców przejdź
Gazeta Giełdy Parkiet 20.10.2018 Parkiet: NEUCA stabilną inwestycją przejdź

Kontakt

Beata Korzeniewska

Formularz kontaktowy - zgody

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe podane w powyższym formularzu przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz w celach marketingowych Administratora danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

 1. * - pole wymagane

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.